Er is een fout opgetreden. Deze applicatie reageert mogelijk niet meer totdat deze opnieuw is geladen. Reload 🗙
Privacy verklaring
Het Platform Werken met .NET is een online platform waarmee we de vacaturemarkt voor .NET software development vacatures zo transparant mogelijk willen maken.
Hiermee willen we software developers in staat stellen eenvoudig zelfstandig een baan te vinden, zonder gebruik te hoeven maken van recruiters. In deze verklaring lees je belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van het platform en de dienstverlening die we bieden.

Over ons

Het Platform Werken met .NET is een activiteit van Werken met .NET B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78244218.

Respect voor privacy

Werken met .NET respecteert de privacy van al haar gebruikers en (andere) websitebezoekers. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan conform de geldende privacyregels en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel? Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door Werken met .NET voor de diensten die we bieden, die nodig zijn voor de gebruikmaking van ons Platform en/of die je onze zelf verstrekt hebt. Met persoonsgegevens bedoelen wij persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG.

Wanneer je besluit om onze diensten af te nemen, hebben we gegevens van je nodig ten behoeve van communicatie, facturatie, en voor onze dienstverlening. Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en op grond van welke wettelijke grondslag ze worden verwerkt. We verwerken de volgende gegevens:

Developeraccount

 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • CV (optioneel)
 • Overige gegevens (optioneel)

Bedrijfsaccount

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijf
 • E-mailadres
 • Adres Bedrijf
 • KvK-nummer Bedrijf
 • Telefoonnummer
 • Gegevens nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening (zoals voor de uitvoering van betalingen)

Voor alle Gebruikers geldt dat het gebruik van het Platform door Gebruikers wordt bijgehouden (in- en uitloggen; surfgedrag; page views etc.) ten behoeve van het gebruik, het beheer en de verbetering van het Platform.

Voor alle Gebruikers geldt verder dat we gebruik maken van gegevens die Google Analytics over jouw surfgedrag, internetbrowser, type apparaat etc. verzamelt (meer informatie hierover staat in ons Cookiebeleid );

Voor een ieder geldt voorts dat we – uitsluitend voor zover je die ons die zelf zou verstrekken – overige persoonsgegevens verwerken die je ons verstrekt als je contact met ons hebt (e-mailadres etc.).

Respect voor privacy

Werken met .NET maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening in het kader van de overeenkomst;
 • Om ons Platform en de dienstverlening te verbeteren;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, (bijvoorbeeld administratieve/fiscale bewaarplicht);
 • Om onze dienstverlening te facturen (voor zover dit op jouw Account van toepassing zou zijn);
 • Om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze het gebruik van het Platform;
Hierbij gebruikt Werken met .NET jouw persoonsgegevens uitsluitend en alleen voor deze noodzakelijke specifieke doeleinden en op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • Verkregen toestemming van jou;
 • Gerechtvaardigd belang.
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen ook geen overeenkomst met je aangaan (en dus ook geen Account bieden), indien je de persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn, niet aan ons wilt verstrekken.

Hoe worden je gegevens beschermd?

Werken met .NET begrijpt dat het veilig bewaren van je persoonsgegevens belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens gangbare normen voor beveiliging van gegevens. Daarnaast is ons Platform beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die je via het Platform verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld. Ook de uitwisseling van gegevens en documenten tussen ons Platform en onze verwerkingspartners, vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring kunt vinden.